Ożarów: Koniec remontu drogi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zakończył się kolejny etap rozbudowy drogi wojewódzkiej Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów. W tym etapie zmodernizowano odcinek o długości ponad czterech kilometrów.
Prace budowlane obejmowały roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę urządzeń teletechnicznych oraz gazowych. Wykonana została nowa nawierzchnia drogi, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową oraz nowe zatoki autobusowe.
Wartość projektu to prawie 14,5 mln zł. Inwestycja powstała dzięki współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jutro odbędzie się oficjalne oddanie inwestycji.
(Marcin Gabrek)