Ożarów: Dodatkowe środki na rewitalizację

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Gmina Ożarów otrzyma dodatkowe dwa miliony złotych na projekt rewitalizacji centrum Ożarowa – taką decyzję podjął dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze pochodzą z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ich wygospodarowania było możliwe dzięki wysokiemu kursowi euro.
Drugi etap kompleksowej rewitalizacji Ożarowa to projekt wartości 14 mln złotych. Umowa na jego realizację została podpisana w 2010 r., dofinansowanie z RPO miało wynosić 40 procent wartości projektu, czyli niemal 3,8 mln zł. Ponieważ samorząd ożarowski, ze względu na duże obciążenia budżetu wydatkami na inne inwestycje i wydatki bieżące, nie jest w stanie samodzielnie sfinansować całej wartości projektu, władze gminy zwróciły się do Zarządu Województwa o zwiększenie kwoty dotacji z RPO do poziomu 60 proc. – tak, jak w przypadku innych projektów realizowanych z działania 'Rewitalizacja małych miast”.
Korzystny przelicznik kursowy powoduje, że w tym działaniu pojawiły się dodatkowe pieniądze, stąd decyzja Zarządu Województwa o zwiększeniu dofinansowania o 2 mln zł. W ten sposób utrzymany został 60 procentowy poziom unijnego dofinansowania całego przedsięwzięcia.
Jednocześnie Zarząd zgodził się na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do 30 października tego roku.
(Marcin Gabrek)