Ostrwowiec Św: Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ministerstwo Kultury przyznało dotację na prowadzenie prac remontowych w
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
Ministerstwo przyznało ostatecznie szkole 376 tys. zł na roboty remontowe
oraz dokumentację projektową rozbiórki budynku po dawnej Wojewódzkiej
Bibliotece Pedagogicznej, przekazanego szkole przez powiat.
Dodatkowo ostrowiecka szkoła pozyskała dodatkowo 40 tys. zł na zakup nowych
instrumentów muzycznych. Łącznie szkoła pozyskała więc ponad 530 tys. zł.
W ubiegłym roku szkoła otrzymała dotację na opracowanie projektu i
dokumentację budowy nowej sali koncertowej. Dzięki pozyskanym środkom
wymieniono także dach łącznie z przeprowadzonymi obróbkami blacharskimi,
sieć centralnego ogrzewania w całym budynku oraz przebudowano i
wyremontowano wszystkie łazienki oraz część pomieszczeń administracyjnych. W
tym roku możliwe będzie wyremontowanie większości sal dydaktycznych,
korytarzy, szatni oraz pomieszczeń administracyjnych. Wymienione zostaną
wszystkie drzwi wewnętrzne wraz z futrynami oraz większość posadzek.
(Marcin Gabrek)