Ostrowiec Świętokrzyski: Zakończenie inwestycji drogowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dobiegła końca modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku do Ćmielowa. Cała inwestycja kosztowała ponad 28 milionów złotych, z czego blisko 23 miliony stanowiło unijne dofinansowanie.
Na całym odcinku położona została nowa nawierzchnia, na wielu odcinkach jezdnia została poszerzona, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe. wybudowana została także kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe. Przebudowano także trzy mosty w Denkówku, Goździelinie i Bodzechowie.
Wykonawcą robót była firma BUDROMOST.
(Marcin Gabrek)