Ostrowiec Świętokrzyski: Systematycznie ubywa azbestu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Coraz mniej jest w Ostrowcu Świętokrzyskim pokryć dachowych zawierających azbest. To zasługa realizowanego od pięciu lat na terenie miasta 'Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”. Tegoroczna edycja zakończy się w październiku.
W tym roku wpłynęło ponad 90 wniosków od właścicieli nieruchomości na sfinansowanie usługi usunięcia wyrobów lub odpadów zawierających azbest. Radni przegłosowali uchwałę różnicującą wysokość przyznawanej dotacji. Dotychczas bez względu na to, czy ubiegał się o nią mieszkaniec – właściciel
nieruchomości, czy osoba prawna bądź jakiś podmiot – wysokość dotacji wynosiła maksymalnie 1900 zł. Teraz zwiększono jej wysokość do 5 tysięcy złotych i w tej kwocie mogą otrzymać ją osoby prawne bądź podmioty, co umożliwia sięgnięcie po te środki na przykład wspólnotom mieszkaniowym.
Usuwany azbest trafia na specjalistyczne składowisko odpadów. Tylko w ubiegłym roku w Ostrowcu usunięto prawie 80 ton eternitu. W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczone zostało na ten cel 110 tysięcy złotych.
(Marcin Gabrek)