Ostrowiec Św.: Giełdy stroików

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu RAZEM Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św. zaprasza na giełdę stroików
wielkanocnych wykonywanych w ramach terapii zajęciowej.
Giełdy stroików odbędą się w środę (9 kwietnia) w Szpitalu w Ostrowcu Św.
oraz w piątek (11 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w godzinach 10-12.
Stroiki i ozdoby wielkanocne wykonywane są przez osoby niepełnosprawne przy
wsparciu instruktorów terapii zajęciowej.