Ostrowiec Św.: Dobiegają końca prace na pływalni Rawszczyzna

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dobiegają końca prace remontowe na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Ich zakres obejmuje odtworzenie powłoki przeciwpożarowej
oraz antykorozyjnej konstrukcji stalowej pływalni. Termin zakończenia prac
zaplanowano na 23 września. Dopiero wtedy będzie można rozpocząć ponowne
napełnienie wodą niecki basenowej.
Basen w Ostrowcu działa od dziesięciu lat. Po takim okresie eksploatacji
konieczne było przeprowadzenie remontu. Władzom miasta zależało na jego
odnowieniu, bo wkrótce rozegrane będą tutaj Zimowe Mistrzostwa Polski.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 1,2 miliona złotych, miasto
otrzymało na ten cel ponad 770 tysięcy dotacji z budżetu państwa.
(Marcin Gabrek)