Krzemionki: Porozumienie w sprawie ochrony zabytkowych kopalni krzemienia.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ochrona neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego oraz wykorzystanie potencjału turystycznego tego miejsca jest celem porozumienia zawartego pomiędzy Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiatem ostrowieckim, powiatem opatowskim, gminą Bodzechów, gminą Ćmielów, gminą Ożarów, Nadleśnictwem w Ostrowcu Św., Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach.

Mówi zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa podlegającego resortowi kultury Mariusz Czuba:

Obszar rezerwatu obejmuje tereny zlokalizowane w gminach Bodzechów, Ćmielów i Ożarów, w powiatach ostrowieckim i opatowskim. Jak przypomina dyrektor Czuba, stanowisko to zostało odkryte stosunkowo niedawno i stopień jego ochrony ewoluował:

‘Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego’ został zgłoszony do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Znalezienie się na liście UNESCO stworzyłoby zabytkowi nowe perspektywy:

Czy Krzemionki trafią na tę listę, będzie wiadomo prawdopodobnie w połowie tego roku.

(Joanna Sarwa)

 

Fot. krzemionki.pl