Osiek: Rozpoczyna się budowa obwodnicy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W poniedziałek (14 kwietnia) w południe w Osieku przy projektowanym rondzie – na włączeniu do obwodnicy – odbędzie się uroczyste wbicie łopaty pod budowę obwodnicy Osieka w ramach drugiego etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Staszów – Osiek.
Pierwszy etap na odcinku od Staszowa do Osieka w około 80 procentach został zrealizowany w zeszłym roku, a zgodnie z harmonogramem wykonywania prac na ten rok przypada wykonanie dalszej części robót oraz obwodnicy Osieka.
Głównym celem budowy obwodnicy jest odciążenie centrum Osieka przez wyprowadzenie pojazdów kierujących się w stronę przeprawy mostowej w Połańcu.
Rozbudowywana droga wojewódzka stanowić będzie docelowo szlak komunikacyjny łączący krajową drogę ekspresową od strony Jędrzejowa do planowanej autostrady A4 w okolicach Kolbuszowej i będzie najkrótszym szlakiem komunikacyjnym łączącym Śląsk i Ziemię Świętokrzyską z Podkarpaciem.
(Marcin Gabrek)