Osiek: MGOK bada potrzeby kulturalne mieszkańców.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Swoje projekty zgłaszać mogą osoby prywatne, grupy nieformalne, firmy, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
W ramach konkursu dofinansowanych może zostać od 3 do 7 projektów (na kwotę łącznie 22.000 zł), które mogą być realizowane od 28 sierpnia do 16 listopada 2014 roku.
Wszystkie niezbędne informacje – regulamin i formularz zgłoszeń znajdują się na stronie ośrodka: www.mgokosiek.pl.
(Joanna Sarwa)
Spotkania z mieszkańcami tych miejscowości odbędą się 20 i 21 czerwca:

Mieszkańcy gminy Osiek zdecydują o organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku dostał się bowiem do III edycji programu 'Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne', który realizuje Narodowe Centrum Kultury.
Projekt jest dwuetapowy – mówi dyrektor MGOK Magdalena Marynowska: