Opłaty za przedszkole w Nisku bez zmian

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wiceburmistrz stwierdziła, więc, że w tej sytuacji obowiązuje stara uchwała i zwrotów nie będzie. Taka sytuacja potrwa do czasu opracowania nowej uchwały, a przewodniczący komisji oświaty liczy na to , że uda się ta sztuka już na kolejnej Sesji Rady Miejskiej w Nisku.
(Marta Górecka)
Radny zwrócił też uwagę, że w miesiącu jest 20 dni roboczych a nie 30 więc stawka za jeden dzień pobytu dziecka w przedszkolu powinna wynosić 1/20 opłaty, a nie 1/30 jak zapisano w uchwale. W związku z zaistniałą sytuacją przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Zbigniew Kotuła zawnioskował, by sprawę uchwały o opłatach odłożyć i jeszcze raz nad nią popracować.

Jednak zapis uzależniający opłaty od wynagrodzenia zakwestionował radny Błażej Borowiec stwierdzając, że jest on niezgodny z orzecznictwem w zakresie ustawy o systemie oświaty.

Nie udało się niżańskim radnym miejskim zmienić uchwały dotyczącej opłat za posyłanie dzieci do przedszkoli. Chodziło o zmianę zapisu dotyczącego pobierania opłat za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. W prawdzie niżańskiej uchwały nikt nie zakwestionował, ale zakwestionowana została podobna uchwała którą wprowadziła Stalowa Wola. Służby burmistrza Niska przygotowały nową uchwałę, która likwidowała ten zapis, ale wprowadzała też nowy – uzależniający opłaty od wysokości najniższej krajowej.
Mówiła o tym wiceburmistrz Teresa Sułkowska.