Opatowski Urząd Pracy prowadzi nabór osób, które wezmą udział w szkoleniach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W sumie jest 26 miejsc, a ze szkoleń skorzystać mogą bezrobotni w wieku do 30 lat i powyżej 50 lat oraz długotrwale bezrobotni, bądź bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego. Aby móc ubiegać się o udział w szkoleniu należy dostarczyć także oświadczenie przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu.
(Marcin Gabrek)