Opatów: Początek prac nad obwodnicą

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił:

Umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9 została podpisana w kieleckim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy, firmy Sweco Polska, będzie między innymi opracowanie koncepcji programowej i niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej wariantów przebiegu obwodnicy. Zakres prac przygotowawczych objętych umową obejmuje m.in. opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej.
Dokumentacja powinna powstać w ciągu dwóch lat. W oparciu o nią możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj. Obwodnica Opatowa uwzględniona została w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Koszt prac przygotowawczych wynikających z umowy to ponad 1,5 miliona złotych.
Celem inwestycji jest budowa obwodnicy po południowo-zachodniej stronie Opatowa na odcinku o długości około 16 km w ciągu drogi ekspresowej S74 oraz w ciągu drogi krajowej nr 9.
Aktualnie istniejące odcinki dróg krajowych przebiegające przez miasto Opatów obsługują zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny. Trasy te biegną na terenie miasta po jednym śladzie, a wszystkie posesje mają bezpośrednie wjazdy na tranzytową trasę główną. Dzięki nowej inwestycji z Opatowa wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, co przyczyni się do poprawy komfortu podróżujących tranzytem, poprzez znaczne skrócenie czasu przejazdu przez miasto.
(Marcin Gabrek)