Opatów: Od piątku utrudnienia w ruchu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jutro (piątek 29 sierpnia 2014) planowane jest rozpoczęcie remontu najbardziej obciążonego ruchem i jednocześnie najbardziej narażonego na zniszczenia odcinka drogi krajowej nr 9 w Opatowie. Fragment o długości ponad jednego kilometra w ciągu ulic Kilińskiego, 1-go Maja i Sienkiewicza zyska nową nawierzchnię.
Wyremontowany zostanie fragment wspólnego odcinka dla dróg nr 9 i 74 oraz fragment drogi stanowiący wylot z Opatowa w stronę Sandomierza. Ze względu na duże natężenie ruchu w Opatowie, wykonawca remontu zobowiązał się prowadzić roboty wymagające wprowadzania ruchu wahadłowego w dni powszednie głównie w godzinach wieczorowo-nocnych od 18 do 7 oraz w soboty i w niedziele. Ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie. Pierwsze zmiany organizacji ruchu planowane są od soboty 30 sierpnia. Ruch wahadłowy obowiązywał będzie do poniedziałku rano. Podczas kolejnych weekendów wykonawca będzie prowadził roboty wymagające zajęcia jednego pasa jezdni począwszy od piątku wieczorem do poniedziałku rano. W pozostałe dni
powszednie w godzinach wieczorowo-nocnych ruch wahadłowy wprowadzany będzie tylko wtedy, kiedy będzie wymagała tego technologia robót.
W ramach prac remontowych wymienione zostaną dwie warstwy nawierzchni, krawężniki, wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome. Remont wykonywany będzie fragmentami dla zminimalizowania skutków zmian organizacji ruchu.
Koszt prac remontowych to prawie milion złotych. Zakończenie remontu planowane jest w pierwszej połowie października.
(Marcin Gabrek)