Opatów: Kiedy powstanie obwodnica?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Także grupa mieszkańców chce zbierać podpisy pod listem do ministra
infrastruktury. Liczą, że uda im się przyspieszyć rozpoczęcie prac. W środę
o 18 w Opatowskim Ośrodku Kultury odbędzie się w tej sprawie spotkanie
mieszkańców.
(Marcin Gabrek)
Uruchomiona zostanie także specjalna strona internetowa, na której będzie
można poprzeć apel

Radni o problemie dyskutowali na ostatniej sesji

W ubiegłym roku doszło do kilku śmiertelnych wypadków, także z udziałem
pieszych.
Na razie inwestycja wpisana jest do planów Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad do realizacji po 2013 roku. Kiedy konkretnie może się
rozpocząć, nie wiadomo. Tymczasem wielu mieszkańców z myślą o planowanej
inwestycji podjęło pewne działania

Mieszkańcy Opatowa nie chcą dłużej czekać na budowę obwodnicy miasta. Choć o
planach inwestycji mówi się od lat, wciąż nie wiadomo kiedy budowa mogłaby
się rozpocząć.
Mówi przewodniczący Rady Miasta Tomasz Staniek