Około miliona złotych – tyle ma kosztować generalny remont świetlicy wiejskiej w Ostrowach Tuszowskich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ostrowy Tuszowskie to jedna z największych miejscowości w gminie Cmolas, a sąsiedztwo z powiatem mieleckim powoduje, że z roku na rok przybywa jej mieszkańców.
(Paweł Galek)
Wójt Galek dodaje, że w Ostrowach Tuszowskich jest społeczne zapotrzebowanie na świetlicę z prawdziwego zdarzenia.

Remont świetlicy wiąże się z przebudową dachu.

Wójt Eugeniusz Galek przyznaje, że jest to największa i najkosztowniejsza inwestycja gminy Cmolas w tym roku.