Oddział chirurgii naczyniowej zostanie w czerwcu uruchomiony w opatowskim szpitalu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Nowy oddział jest już wyposażony, zatrudniona została też
odpowiednia kadra.
To drugi taki oddział w województwie świętokrzyskim – pierwszy powstał w
Końskich.
W opatowskim szpitalu wykonywane będą zabiegi z zakresu podstawowego oraz
procedury wysokospecjalistyczne, m.in leczenie miażdżycy kończyn dolnych,
wykonywanie przetok tętniczo – żylnych u chorych wymagających dializotrapii,
a także leczenie tętniaków aorty brzusznej, czy zwężeń tętnic szyjnych.
Szpital ma już na te usługi zapewniony kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
(Marcin Gabrek)