Od września zespoły wychowania przedszkolnego w Nowej Dębie, na barkach samorządu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zespoły Wychowania Przedszkolnego powstaną przy szkołach lub zespołach szkół w Alfredówce, Chmielowie, Cyganach, Jadachach, Rozalinie i Tarnowskiej Woli. Na ich funkcjonowanie zarezerwowano w tegorocznym budżecie gminy 200 tyś. złotych. Burmistrz Ordon, podkreśla że jeżeli znów pojawi się możliwość skorzystania z środków unijnych w ramach programu 'Kapitał Ludzki” to samorząd na pewno z takiej możliwości skorzysta. (fot: sxc.hu)

Od września, na terenie gminy Nowa Dęba, zacznie funkcjonować sześć zespołów wychowania przedszkolnego. To rodzaj placówek skierowany do rodziców którzy nie muszą korzystać z przedszkola w pełnym wymiarze godzin, a chcieliby aby ich pociechy mogły realizować program edukacyjny i przebywać z rówieśnikami. W zespołach wychowania przedszkolnego zajęcia mogą odbywać się w niektóre dni tygodnia, nawet popołudniami. W Nowej Dębie taka forma wychowania funkcjonowała od 2008 roku, i była finansowana ze środków Unii Europejskiej. W tym roku jednak czas finansowania z tego źródła się kończy, dlatego to zadanie na swoje barki bierze teraz samorząd. Mówi Burmistrz Nowej Dęby, Wiesław Ordon.