Od nowego roku szkolnego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu, mieleckiego zostanie wprowadzona standaryzacja zatrudnienia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

– Poprzez standaryzację zatrudnienia chcemy niejako wymusić na szkołach staranie się o jak najlepszą ofertę edukacyjną i jak najefektywniejsze jej wypełnianie. Liczymy również, że pomoże nam ona zracjonalizować wydatki na oświatę – dodaje wicestarosta Bryła.
(Paweł Galek)
Wicestarosta Andrzej Bryła obiecuje, że…

Radny powiatowy Robert Pluta nowy system zatrudniania w szkołach ocenia tak…

Oznacza to, że od liczba etatów w danej placówce będzie zależeć od jej oferty edukacyjnej. Mówi starosta mielecki Andrzej Chrabąszcz.