Od nowego roku Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze nie będzie zarządzać podziemną trasą turystyczną i bramą opatowską w Sandomierzu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz szacuje, że te dochody mogą sięgać półtora miliona rocznie.
PTTK dzierżawiło od miasta obydwa obiekty od wielu lat.
(Marcin Gabrek)
Jak informuje burmistrz Jerzy Borowski, zapadły już w tej sprawie decyzje