Ochotnicza Straż Pożarna ze Złotej w gminie Samborzec, oraz Ossali i Długołęki w gminie Osiek otrzymają od samorządu województwa dofinansowanie do zakupu nowego samochodu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Taką decyzję podjęli wczoraj wojewódzcy radni.
Zgodnie z podjętą uchwałą pieniądze trafią do 14 gmin w województwie.
Samorząd przeznaczył na ten cel 500 tysięcy złotych.
Jak wyjaśnia Cezary Błach, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego samorządy gminne nie są w stanie same finansować
wszystkich zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Z prośbą o pomoc
finansową zwrócił się Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych.
To już trzecia transza środków z samorządu województwa dla OSP. W ubiegłym
roku została im przekazana kwota 810 tys. zł, rok wcześniej ponad milion
złotych.
(Marcin Gabrek)