Nowodębski "lendzion" ponownie zagospodarowany

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Całość prac pochłonęła 150 tysięcy złotych z czego 80 tysięcy pozyskano z zewnątrz.

Dyrekcja i administracja Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie zmieni siedzibę. Przeprowadzi się do lendziona. Budynek nazywany lendzionem usytuowany jest przy wejściu głównym na nowodębski stadion. Kiedyś służył klubowi sportowemu. Kiedy w połowie lat 90-tych gmina przejęła użytkowanie obiektów sportowych od zakładów metalowych, klub i zawodnicy przenieśli się do pomieszczeń na krytej pływalni. Lendziona wynajęto na cele usługowe. Z czasem popadł w ruinę. Około trzech lat temu ostatni przedsiębiorca zamknął tam swój interes. Miasto zmodernizowało dach budynku. W ramach realizowanego w Nowej Dębie projektu 'Poprawa funkcjonalności wizerunku miasta i gminy' uzyskano dotację na jego termomodernizację. W tym roku wyremontowano wnętrza. Mówi burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Wiesław Ordon.