Nowoczesny Zakład Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej zlokalizowany na terenie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki 'Siarkopol' w Dobrowie został już otwarty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 60 osób, a jego wydajność
produkcyjna wyniesie 5 tysięcy ton rocznie. Inwestycja powstała w dwa lata i
kosztowała 70 milionów złotych, z czego połowę pokryła dotacja z funduszy
europejskich przekazana spółce 'Siarkopol' w ramach działania 'Nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym'.