Nowi funkcjonariusze w świętokrzyskiej policji

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Czterdziestu nowych funkcjonariuszy, w tym siedem kobiet rozpoczęło służbę w
świętokrzyskiej policji. Wczoraj złożyli uroczyste ślubowanie.
Nowo przyjęci policjanci pojadą teraz do szkoły policyjnej. Przez około 6
miesięcy przejdą między innymi szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu
przepisów prawa, taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje
umiejętności strzeleckie.
Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej w oddziałach prewencji, pełnić
będą służby patrolowe w praktyce weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po
odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek macierzystych na terenie naszego
województwa, gdzie już na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki
służbowe.
40 nowych policjantów zgodnie z przydziałem trafi m.in do Komend Powiatowych
Policji: w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Staszowie, i Opatowie.
Podczas ślubowania wręczone zostały także akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne. Zgodnie z Rozkazem Personalnym Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach, mianowanych zostało 21 funkcjonariuszy
garnizonu świętokrzyskiego.
(Marcin Gabrek)