Nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli czeka na uczniów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na tym nie koniec, bo w przyszłym roku ma ruszyć termomodernizacja placówki w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
(Marta Górecka)
Ale żeby nie zaburzać toku nauczania, dzieci ze szkoły specjalnej dokończą ten rok szkolny w starym budynku.
Wielka przeprowadzka do nowej szkoły – już nie na peryferiach a w centrum Stalowej Woli – odbędzie się w wakacje.

Budynek przeszedł gruntowny remont. Chodziło o przystosowanie budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 3 do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Dlatego budynek wyposażono w windę wewnętrzną, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz wewnętrzną instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Przystosowano również do nowych zadań pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne oraz zaadaptowano istniejące pomieszczenia na potrzeby kuchni i jadalni. Ponadto w korytarzu oraz klatkach schodowych pojawiły się płytki antypoślizgowe.
Ze zmian cieszy się dyrektor Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych Barbara Nabrzeska, bowiem obecne warunki są niezwykle uciążliwe: