Nowa Dęba z dotacją na budowę kanalizacji w Rozalinie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ostatnimi punktami na mapie gminy, gdzie jeszcze nie ma kanalizacji sanitarnej, są miejscowości Alfredówka i Buda Stalowska. Jednak – jak zapewnia burmistrz – i na to znajdą się pieniądze w najbliższych latach.
Samorząd Nowej Dęby otrzyma ponad półtora miliona złotych dofinansowania z programu 'Rozwój Obszarów Wiejskich” na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Rozalin.
Cała inwestycja została wyceniona na blisko pięć i pół miliona złotych. Gminie z tego programu przysługiwało łącznie 4 miliony złotych.
Z racji tego że budowę kanalizacji w Jadachcach i Cyganach w ubiegłym roku wsparto środkami pochodzącymi z tego samego źródło co i planowana inwestycja w Rozalinie, to kwota dotacji wynosi właśnie tyle.
Skanalizowanie całej gminy Nowa Dęba to jeden z naszych priorytetów – mówi burmistrz Wiesław Ordon: