Nowa Dęba: Zmodernizowane centrum miasta do poprawki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Władze gminy podkreślają, jeżeli poprawki zostaną dobrze ocenione przez stowarzyszenie, to wtedy przygotowany zostanie raport dla Urzędu Marszałkowskiego. I to właśnie do urzędników z Rzeszowa będzie należał decydujący głos w sprawie rozliczenia, bądź niewykonanej inwestycji.
Do końca czerwca mają zostać usunięte wszystkie i nieprawidłowości, jakie powstały podczas modernizacji placu majora Gryczmana oraz placu zabaw imienia Koziołka Matołka w Nowej Dębie. W międzyczasie Podkarpacki Urząd Marszałkowski zalecił władzom gminy przeprowadzenie audytu usterek, jakie zostały stwierdzone w czasie kontroli na wykonanej inwestycji.
O tym że przebudowa centrum miasta nie została wykonana prawidłowo kilkukrotnie alarmował radny Marek Ostapko. Jego wątpliwości potwierdziła także ekspertyza budowlana, którą radny zamówił na swój koszt. Swoje uwagi jak i sam dokument przekazał do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, instytucji, która sprawuje nadzór nad inwestycjami współfinansowanymi ze środków unijnych.
Z kolei na zlecenie gminy Stowarzyszenie Inżynierów Komunikacji Transportu przygotowało dokument, w którym wskazało pewne elementy do poprawienia mówi burmistrz Wiesław Ordon: