Nowa Dęba: Większy żłobek

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Nowa Dęba jest jedną z pięciu na Podkarpaciu, które otrzymały promesę w rozstrzygniętym konkursie ofert. Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 r. o dofinansowanie może ubiegać się więcej podmiotów. To już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji.
Czterdzieścioro ośmioro maluchów znajdzie miejsce w trzeciej grupie żłobkowej, jaka powstanie przy przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie. Władzom gminy udało się pozyskać ponad 340 tysięcy złotych z Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na powiększenie placówki.
O utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku upominali się sami mieszkańcy, bowiem tylko w zeszłym roku dwadzieścioro pięcioro dzieci nie dostało się do istniejących dotychczas grup. Powiększenie żłobka stało się możliwe dzięki zmianom w systemie oświaty, które zakładają wcześniejsze posłanie do szkoły sześciolatków.
Zwolnione w ten sposób pomieszczenia zaadaptujemy pod potrzeby maluchów mówi burmistrz Wiesław Ordon: