Nowa Dęba: Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Aby władze Nowej Dęby mogły podjąć stosowne działania w tym kierunku, niezbędna była zgoda radnych. Ci na ostatniej sesji jednogłośnie poparli projekt uchwały w tej sprawie.
(Dominik Siatrak)
Samorząd Nowej Dęby przygotowuje się do wdrożenia na terenie gminy planu gospodarki niskoemisyjnej.
Chodzi o pieniądze, jakie będzie można pozyskać z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 na projekty proekologiczne. Według prognoz, to właśnie projekty, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia zużycia energii, mają największą szansę na dofinansowanie.
Żeby móc starać się o te pieniądze, gmina musi mieć dokument, który pokaże jak krok po kroku zaplanowane będą poszczególne zadania, oraz jakie będą tego efekty.
Jak mówi burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, zdobycie certyfikatu nie będzie łatwe. Najpierw należy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o sfinansowanie 85% wartości dokumentu: