Nowa Dęba: Mieszkańcy Alfredówki poczekają na kanalizację

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obecnie władze Nowej Dęby czekają na nowe rozdanie pieniędzy z funduszy unijnych. Gdy będzie można już się o nie ubiegać, zostanie ogłoszony nowy przetarg, który jak przewiduje burmistrz przyniesie bardziej korzystne ceny.
Pośpiech przy budowie kanalizacji w Alfredówce wynikał także z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, który realizowała Nowa Dęba. Jego założenia miały zostać wypełnione do końca tego roku.
Burmistrz dodaje, że nie spodziewa się jednak żadnych sankcji z tytułu opóźnień:

Mieszkańcy Alfredówki w gminie Nowa Dęba będą musieli jeszcze trochę poczekać na kanalizację. Dwa przetargi ogłoszone na realizację tej inwestycji zostały unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką gmina była gotowa przeznaczyć na to zadanie.
Burmistrz Wiesław Ordon wyjaśnia, że kwoty, jakie wynikały z przetargów, znacząco przewyższały te, jakie samorząd poniósł choćby w ostatnich latach przy budowie sieci w Rozalinie.
Władze Nowej Dęby przyczynę tak wysokich kosztów zaproponowanych przez wykonawców upatrują w krótkim, bo 3 miesięcznym terminie realizacji zadania, który został zapisany w przetargu. Został on narzucony przez równie krótki czas, w jakim można było wykorzystać resztę pieniędzy jeszcze ze starego unijnego budżetu.