Nowa Dęba: Droższa woda. Ścieki bez zmian.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ostatnia zmiana cen wody w gminie Nowa Dęba miała miejsce 3 lata temu.

Ponad 60% kosztów realizacji tego przedsięwzięcia zostało pokryte ze środków unijnych, zaś pozostałe z zaciągniętego na ten cel kredytu. Kredyt wraz z jego obsługą spółka była zobowiązana dołożyć do nowej taryfy, a tym samym wzrost stawek cen wody okazał się znaczący. Dlatego większa część podwyżki została przerzucona na gminę dodaje burmistrz:

O trzydzieści pięć groszy więcej za metr sześcienny zużytej wody zapłacą od kwietnia mieszkańcy gminy Nowa Dęba. Na ostatniej sesji radni przyjęli nowe taryfy, które zaproponowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Opłaty za kanalizację pozostają bez zmian. Podwyżka cen za wodę to efekt dużego projektu o wartości blisko 9 mln złotych, który realizowało PGKiM. Obejmował on wymianę sieci w centrum miasta, a także rozbudowę istniejących już odcinków na terenach wiejskich. Jednak główną część tego projektu stanowiła przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, w której między innymi wyremontowano zbiornik wody, oraz zamontowano nowe urządzenia do dezynfekcji i napowietrzania. Mówi burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon: