Nowa Dęba: Absolutorium dla burmistrza za 2017 rok

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pozytywną opinię na temat wykonania zeszłorocznego budżetu Nowej Dęby wydały także Regionalna Izba Obrachunkowa a także komisje działające przy radzie miejskiej.
(fot. UMiG Nowa Dęba)
Nowodębscy radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi absolutorium za wykonanie budżetu miasta i gminy w 2017 roku. Zaplanowane dochody udało się zrealizować w 97% a wydatki w 92%. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem ponad 230 tysięcy złotych. Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wynosiło ponad 16,5 miliona złotych. Wcześniej spłacono ponad 3 miliony rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Burmistrz zaznaczył, że wprawdzie ubiegły rok nie był jakimś szczególnym, jeśli chodzi o inwestycje, ale i tak w pewnym stopniu udało się zaspokoić potrzeby mieszkańców szczególnie, te drogowe. Na te zadania wydano prawie 2 miliony złotych.
Wykonanie budżetu to nie tylko zasługa burmistrza zaznacza Wiesław Ordon: