Niżański "Suwak".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas konferencji, którą niżańskie Stowarzyszenie Integracja zaplanowało na poniedziałek w Rzeszowie m.in. Maria Dekert będzie mówiła o placówkach wsparcia dziennego jako zadaniu samorządu lokalnego w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny. Będzie też m.in. mowa o współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Uczestnicy konferencji zajmą się też sprawą opracowywanych standardów działania placówek wsparcia dziennego. Na ten temat mówić będzie Edyta Piela z niżańskiego Stowarzyszenia Integracja oraz Iwona Raszeja-Ossowska z Bydgoszczy.
(Marta Górecka)
”DROGA DO ROZWIĄZAє to tytuł konferencji, którą Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej 'Integracja” z Niska realizuje wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie i Gminą Zaleszany. Mówi Anna Stec ze Stowarzyszenia Integracja