Nisko: Zagraniczne doświadczenia techników

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej podsumowało projekt w ramach którego
uczniowie technikum odbywali praktyki w Niemczech. Na praktyki wyjechało w
sumie 26 uczniów w zawodach technik elektronik i technik informatyk oraz
technik elektryk i technik mechatronik, którzy zdobywali doświadczenie
zawodowe w zakładach pracy w Berlinie i Schkeuditz koło Lipska.
Zagraniczny staż w Niemczech była to pełna, 4-tygodniowa praktyka zawodowa
realizowana w ramach projektu mobilności ‘Europejska praktyka jako
perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego’. Uczniowie uczestniczący w
projekcie otrzymali certyfikaty Europass Mobilność.
(Marta Górecka)