Nisko: Za śmieci zapłacą wszyscy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni zmienili więc zapisy i zwiększyli powierzchnię od jakiej będzie obliczany wywóz śmieci. Zmniejszyli tez stawkę za wywóz śmieci segregowanych, bo opłata od osoby wyniesie 9 zł brutto, a nie jak zapisano 10 zł. Burmistrz zapowiedział też, że w przypadku, gdy firma, która wygra przetarg na wywóz śmieci zaproponuje niższe stawki – te zostaną zmienione. Natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych będzie się można starać o rabat w opłatach.
(Marta Górecka)
Sołtysa poparł radny Błażej Borowiec, który stwierdził, że byłby to pierwszy cmentarz który zbankrutowałby na śmieciach

Zanim jednak radni przyjęli uchwały nie obeszło się bez dyskusji i zmian w pierwotnie zaproponowanych projektach. Radni dokonali m.in. zmian dotyczących opłat za wywóz śmieci z cmentarza. Na tę kwestię zwrócił uwagę sołtys Zarzecza Stanisław Pliszka, który stwierdził, że stawki dla zarządców cmentarza są wywindowane, bo miesięcznie według projektu opłaty wynosiłyby 5 tys. zł za wywóz śmieci

Niżańscy radni przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko oraz ustalili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie decyzje były potrzebne w związku ze zmianami ustawowymi. Ale jak stwierdził burmistrz Niska Julian Ozimek przede wszystkim spróbuje się uporać z problemem dzikich wysypisk, a z tymi boryka się również Nisko. Burmistrz liczy również na to, że zmniejszy się problem spalania różnych odpadów w piecach