Nisko: Wielkie plany dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A w nowej siedzibie biblioteki przy ulicy Chopina 31 powstaną: sala konferencyjna, Oddział dla Dzieci z kącikiem malucha, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, przestrzeń wystawiennicza, pomieszczenia
przeznaczone dla różnorodnych form edukacji oraz pomieszczenia biurowe i
socjalne. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych i to nie
tylko architektonicznie. W zasobach biblioteki będą książki mówione, planowane jest wyposażenie placówki w 'komputer dla niewidomych” oraz 'komputer dla osób niepełnosprawnych ruchowo”. MBP w Nisku ma się również doczekać nowego wyposażenia: ergonomicznych mebli, sprzętu wystawienniczego, komputerowego i reprograficznego. A komputeryzacja zbiorów pozwoli użytkownikom na łatwy całodobowy dostęp do zbiorów biblioteki dzięki katalogowi elektronicznemu. Już jest również przygotowany obszerny plan działań kulturalno – edukacyjnych skierowanych do mieszkańców oraz na
współpracę z organizacjami pozarządowymi.
(Marta Górecka)
Pojawił się pomysł, by przebudować budynek obecnego Gimnazjum nr1 przy ulicy Chopina z adaptacją parteru i części pierwszego piętra na potrzeby właśnie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przygotowywana jest dokumentacja tej
inwestycji:

Nisko przygotowuje się do stworzenia nowego lokum dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku. Władze gminy chcą by biblioteka stała się nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej Gminy i Miasta Nisko. W dotychczasowej siedzibie przy ulicy Kościuszki z powodu ciasnoty nie jest to możliwe. Mówi burmistrz Niska Julian Ozimek: