Nisko: Wezmą się za oczyszczalnię.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie na przebudowę oczyszczalni, to wysokość
środków własnych wyniosłaby około 2 mln złotych. Burmistrz przewiduje, że inwestycja mogłaby ruszyć pod koniec roku ale główne prace przewidziane są na rok 2017.
(Marta Górecka)
Nisko chce w tym roku ruszyć z modernizacją oczyszczalni ścieków.
Niżańskie MZK będzie ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, bo szacowany koszt tej inwestycji to kwota rzędu 12 milionów złotych.
Niżańska rada miejska zabezpieczyła środki na wkład własny do tej inwestycji.
Burmistrz Niska Julian Ozimek mówi, że oczyszczalnia ścieków jest przestarzała a budowana była jeszcze pod potrzeby Zakładów Mięsnych: