Nisko: W zabytkowej oficynie powstanie muzeum.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

To są plany, a ich realizacja będzie możliwa, jeśli uda się na ten cel zdobyć środki zewnętrzne. Obecnie przygotowywany jest projekt techniczny na zagospodarowanie wnętrza budynku zabytkowej oficyny. Natomiast szacowany koszt tej inwestycji to około milion złotych.
(Marta Górecka)
W związku z tymi planami zmieni się również lokum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

Władze Niska chcą w oficynie stworzyć również salę audiowizualno-konferencyjną

Znajdzie się tam również miejsce na inne cenne pamiątki
związane z historią Niska

Zabytkowa oficyna pałacowa w Nisku wkrótce może zmienić swoje przeznaczenie. Obecnie mieści się w niej Miejska Biblioteka Publiczna, natomiast w planach jest utworzenie tam placówki muzealno-edukacyjnej. Znajdzie się tam między innymi miejsce na upamiętnienie pierwszych niżańskich gimnazjalistów, którzy walczyli w legionach Piłsudskiego, a w roku 1918 poszli ochotniczo bronić Lwowa. Mówi wiceburmistrz Niska Teresa Sułkowska