Nisko: W "Stulatce" zabrzmiał zabytkowy dzwonek.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wśród gości była też córka przedwojennego dyrektora niżańskiej szkoły Zdzisława Londońskiego, Halina Mąderek-Matysik.
Przekazała ona na ręce dyrektora niżańskiego liceum rodzinną pamiątkę po ojcu – dyplom doktora filozofii, który Londyński uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Redaktorowi monografii szkoły zaś – Mariuszowi Kowalikowi – protokół z 1934 r przekazania szkoły jej ojcu.
Z okazji 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odsłonięto również pamiątkową tablicę.
Zaś zjazd absolwentów uwieczniono wspólną pamiątkową fotografią na Placu Wolności.
(Marta Górecka)
Obchodom towarzyszył zjazd absolwentów.
Najstarszą uczestniczką zjazdu była Maria Marecka-Loryś – patriotka i działaczka konspiracyjna w czasie II Wojny Światowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, potem członkini Związku Polek w Ameryce i Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej:

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku świętowały swoje stulecie.
Dźwiękiem zabytkowego szkolnego dzwonka uroczystość otworzył dyrektor szkoły Jerzy Stelmach: