Nisko: Ulica Wilcza już cała w asfalcie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przed przebudową tego odcinka mieszkańcy mieli do dyspozycji jedynie drogę
tłuczniową. Nisko na zadanie pod nazwą 'Przebudowa drogi gminnej ul. Wilczej
w Nisku” wydało z własnej kasy około 90 tys. złotych.
(Marta Górecka)
Mieszkańcy osiedla Warchoły w Nisku doczekali się wreszcie przebudowy
całości ulicy Wilczej. Mówi burmistrz Niska Julian Ozimek: