Nisko: Uczniowie Gimnazjum numer 1 podbijają świat wynalazków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wojtek Habigier, Bartek Mierzwa i Kasia Chrapko znów mogą pochwalić się nowymi tytułami. Za swoje prace zaprezentowane na Regionalnym Festiwalu naukowym Explory dostali tytuły Młodego Naukowca Explory a ich szkoła Certyfikat Szkoły Explory. Niedługo po zdobyciu tytułów zaprezentowali swoje prace na XXII Giełdzie Polskich Wynalazków nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości 2014.
Kasia i Wojtek zaprezentowali pracę 'Wykrywacz smogu Elektromagnetycznego', którą skonstruowali pod okiem nauczyciela Waldemara Boryckiego a Kasia dodatkowo zaprezentowała 'Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowiek', wynalazek który opracowała pod kierunkiem nauczycielki Danuty Nycz.