Nisko: Trzecia próba likwidacji szkoły w Wolinie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Cały czas jednak rodzice liczą, że uda się po raz trzeci uratować szkołę w Wolinie przed likwidacją.
(Marta Górecka)
Rodzice zapowiadają, że swoich dzieci nie wyślą na Podwolinę:

Potwierdzają to rodzice dzieci z astmą:

Co roku, żeby zapewnić uczniom z Woliny dostęp do sali gimnastycznej, gmina zapewnia dowóz na łączone lekcje wychowania fizycznego do szkoły na Podwolinie. Natomiast rodzice dzieci z Woliny są zdania, że ich szkołę likwiduje się dla utrzymania szkoły w Podwolinie. Rodzice zapowiedzieli więc, że nadal będą walczyć o swoją szkołę:

Wiceburmistrz argumentowała, że koszty nauki ucznia w tak małej szkole są niemal dwa razy wyższe od subwencji. Kolejny problem to warunki nauki:

Zaważyła demografia – mówi wiceburmistrz Niska Teresa Sułkowska:

Niżańscy radni miejscy przegłosowani zamiar likwidacji szkoły w Wolinie.
Uchwałę poprzedziło spotkanie z mieszkańcami i ich protesty.
To już trzecia próba likwidacji tej szkoły. Poprzednio udało się mieszkańcom obronić placówkę. Teraz może się nie udać, o czym świadczy wynik głosowania: za zamiarem likwidacji szkoły 11 radnych było za 4 przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu. Powodem jest zbyt mała liczba dzieci w szkole bo 35 a także duże koszty utrzymania placówki i m.in. brak sali gimnastycznej. Nie pomogły argumenty i ostrzeżenia rodziców: