Nisko: Świętowali niepodległość.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Oprawę artystyczną niżańskich uroczystości zapewniły: zespół wokalno-instrumentalny i Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek NCK
‘Sokół’ oraz orkiestra dęta OSP w Zarzeczu.
(Marta Górecka)
Mieszkańcy wzięli udział w mszy za ojczyznę
i uroczystościach pod pomnikiem. Śpiewali także pieśni:

Przemówił także starosta niżański Robert Bednarz:

Uroczystościami pod Pomnikiem Wolności mieszkańcy Niska uczcili Narodowe Święto
Niepodległości.
Był apel pamięci i salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Garnizonu Nisko, składanie kwiatów pod pomnikiem i piosenki
patriotyczne.
Uczestników niżańskich obchodów powitała wiceburmistrz Teresa Sułkowska: