Nisko: Starosta Bednarz z absolutorium

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ostatecznie po kilkugodzinnej dyskusji 12 głosami za przy dwóch wstrzymujących się Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2015 rok.
(Marta Górecka)
Starosta niżański Robert Bednarz doczekał się absolutorium za rok ubiegły.
Zaplanowany budżet po stronie dochodów wykonano niemal w całości, bo w 99,
97%. Zamknął się kwotą ponad 53 mln zł. Z czego kwota pozyskanych środków
wyniosła ponad 6 mln zł. Wydatki zaplanowane w 2015 roku na kwotę 55mln zł
zrealizowano w ponad w 96,02%. W ciągu całego roku udało się zmniejszyć
zadłużenie powiatu niżańskiego o 3,14%. Na koniec roku wyniosło 4 590 000 zł
co stanowi nieco ponad 8,5% dochodów. Wynik finansowy nie pozostawiał wątpliwości co do udzielenia absolutorium. Jednak tradycyjnie radni oceniają nie tylko finanse, ale i całe zarządzanie powiatem i tu opozycyjny radny w
Radzie Powiatu Niżańskiego były starosta Gabriel Waliłko skrytykował m.in.
zwolnienia do których doszło w Zarządzie Dróg powiatowych i szpitalu inwestycję drogową, która w ocenie radnego budzi wątpliwości co do jakości wykonania, czy rosnące zadłużenie Szpitala Powiatowego w Nisku. Starosta
Robert Bednarz przekonywał jednak, że wiele z tych wypunktowanych niedociągnięć miało swój początek jeszcze za poprzedniej władzy: