Nisko: Ruszają przedwakacyjne remonty ulic

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wyremontowana zostanie również ostatnia, ponad półkilometrowa część ulicy
Kościuszki od wjazdu na teren oczyszczalni ścieków do ostatniego domu na
Podsaniu. Ponadto zostanie przeprowadzony remont skrzyżowania drogi krajowej
nr 19 z ulicą Kruczą oraz remont zjazdu z drogi krajowej nr 19 w ulicę
Czerniawy w Nisku. Ale to nie jedyne zadania drogowe zaplanowane na ten rok
. W planach są większe inwestycje, tu jednak Nisko czeka na decyzję z
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody o przyznaniu środków z RPO i tzw.
'powodziówek”.
Marta Górecka
Nisko jeszcze w tym miesiącu
doczeka się nowej nawierzchni. To dzięki realizacji zadań remontowych
którymi obije tych będzie 9 ulic. Mówi burmistrz Niska Julian Ozimek: