Nisko: Przekroczenia mętności wody

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

Jednak jak poinformowały służby Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku przekroczenie mętności nie zagraża
mieszkańcom i woda nadaje się do spożycia. Burmistrz jednak po rozmowie z
szefową sanepidu stwierdził, że w związku z przekroczeniami mętności,
zaplanowane na czerwiec płukanie sieci odbędzie się zaraz po długim
weekendzie majowym. A informacje o przekroczeniu mętności w badaniach
wykonanych na początku kwietnia zostaną umieszczone na stronie niżańskiego MZK, po
otrzymaniu oceny jakości wody.
(Marta Górecka)
Zapytana o jakość wody dyrektor Sanepidu Maria Budkowska stwierdziła, że
rzeczywiście przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie mętności,
dlatego w przedstawianej co miesiąc informacji zawarta została jej ocena

Jednocześnie radna domagała się by MZK obniżył cenę wody w związku z jej złą
jakością. Obecny na sesji prezes MZK poinformował, że były to przejściowe kłopoty
spowodowane awarią pompy. Burmistrz natomiast zalecił by badania
zawsze były wykonywanie również w stacji uzdatniania, by wykluczyć
zanieczyszczenie u źródła

Sanepid w Nisku, który co miesiąc bada wodę w niżańskim wodociągu stwierdził
przekroczenie jej mętności. Informację o wynikach badań przesłał do
Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz do władz Niska. Sprawę na Sesji Rady
Miejskiej nagłośnili radni opozycji alarmując, że mimo zalecenia w piśmie o
treści:‘Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu sieciowego, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców’
To taka informacja do odbiorców nie dotarła. Mówi radna Anna Stępień