Nisko: Posłowie o ważnych zmianach i s-19.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gdyby od razu zaprojektowano 4 pasy s-19 na Podkarpaciu, to inwestycja byłaby droższa tylko o 13%. Natomiast jeśli teraz by dołożono 4 pas, to podrożyłoby to inwestycję o kilkadziesiąt procent.
Podczas spotkania z posłami w Nisku poinformowano, że parlamentarzyści otwierają swoje biura. W Nisku w Domu Nauczyciela
swoje wspólne biuro otworzą poseł Weber i poseł Miazga. Kolejne wspólne biuro powstanie w Rudniku nad Sanem. Urzędować w nim będą poseł Paul i poseł Weber.
(Marta Górecka)
Zaś poseł Jerzy Paul, który jest członkiem komisji infrastruktury i petycji, sporo miejsca poświęcił m.in. drogom, przyznając, że od tym względem
Podkarpacie było zaniedbane, choć udało się wywalczyć sprawę Via Carpatia, która otwiera Polskę wschodnią dla przedsiębiorców. Jej
częścią jest droga ekspresowa s-19. Tę jednak na Podkarpaciu okrojono:

Poseł Mieczysław Miazga zasiadający w komisjach rolnictwa oraz środowiska i leśnictwa dużo miejsca poświęcił sprawom rolników. Jego zdaniem, należy przypilnować żeby
zmieniane czy tworzone ustawy były dobre również dla podkarpackich rolników
posiadających małe gospodarstwa. A wśród zmian, które mają szansę wejść w życie, jest ta dotycząca połączenia w jedną kilku instytucji zajmujących się kontrolą żywności:

W Nisku gościli trzej posłowie, którzy podczas spotkania z przedstawicielami powiatowych struktur PiS podsumowali 100 dni działań rządu oraz sprawy którymi zajmują się w parlamencie.
Rafał Weber ze Stalowej Woli, Mieczysław Miazga z Górna oraz z pochodzący z Nowej Sarzyny Jerzym Paul.
Każdy z obecnych na spotkaniu posłów skupił się na innej tematyce. Poseł Rafał Weber, który w
parlamencie uczestniczy w pracach 2 komisji sejmowych: infrastruktury i obrony narodowej skupił się w swoim wystąpieniu głównie na programie 500+: