Nisko: Poprawki w uchwałach śmieciowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kolejna zmiana dotyczy sposobu dostarczania deklaracji o wysokości opłat. Te będzie można przesyłać do gminy drogą elektroniczną.
(Marta Górecka)
Gmina wprowadziła też poprawki do regulaminu w punkcie dotyczącym odbioru śmieci. Tam gdzie nie da się dojechać mieszkaniec musi odpady wystawić w miejsce, gdzie taki odbiór będzie możliwy

Niżańscy radni przyjęli poprawki w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami.
Żadna z wprowadzonych zmian nie do tyczy stawek opłat za śmieci, ale są zmiany, które spowodują, że niektóre instytucje zapłacą więcej.
Poprzednio nie policzono wszystkich osób przebywających w danej placówce. Zmiany dotyczą domów opieki, szpitali, koszar, hoteli i aresztów, Mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Władysław Pracoń