Nisko: O śmieciach, działkach i budżecie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś w Nisku zbiorą się na swojej piątej sesji radni miejscy. Oprócz zmian w tegorocznym budżecie radni zajmą się oceną programów profilaktycznych realizowanych w ubiegłym roku – rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii.
Niżańska rada miejska zdecyduje także o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2020.
Tematem dzisiejszej sesji będą również zmiany w uchwałach śmieciowych. Nie dotyczą one jednak wysokości stawek za odbiór odpadów, a jedynie zmian w sposobie dostarczania deklaracji wysokości opłat, bo te będzie można przesyłać elektronicznie. Będą też zmiany porządkujące w tych uchwałach.
Na sesji mają zapaść również decyzje o zakupie działki sąsiadującej z Niżańskim Centrum Kultury Sokół, by możliwa była jego rozbudowa.
Początek Sesji Rady miejskiej w Nisku godz 13.00.
(Marta Górecka)