Nisko: Niżańscy radni zdecydowali o budżecie na 2016 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Burmistrz Ozimek przyznał, że konstruowanie budżetu było trudne, bo ciągle jest jeszcze dużo niewiadomych, co do tego jak będą dzielone i na jakich zasadach środki unijne. Po dyskusjach nad budżetem radni budżet przyjęli przy 17 głosach za i 4 wstrzymujących się.
(Marta Górecka)
Dlatego w projekcie budżetu zarezerwowane zostały środki na dokumentację rozbudowy kina pod potrzeby Niżańskiego Centrum Kultury. Są też środki na cyfryzację kina. Kolejne zadania dotyczą budowy pływalni w Racławicach i
sali gimnastycznej w Zarzeczu, czy przebudowy części budynku szkoły na Podwolinie na przedszkole. W planach są również inwestycje dotyczące zbiornika na Poldwolinie

A termin składania wniosków na takie inwestycje upływa w marcu. Przewodniczący i burmistrz zapowiedzieli, że sprawie się przyjrzą, choć na razie, żadne konkrety nie padły.
A w przyszłorocznym budżecie Nisko będzie kontynuowało m.in. modernizację dróg gminnych i budowę kanalizacji. Ale to nie jedyne inwestycje, które znalazły się w projekcie budżetu, bo zaplanowano ponad 40 zadań inwestycyjnych. Mówi burmistrz Julian Ozimek

Nisko ma już budżet na 2016 rok. Radni po długiej dyskusji zdecydowali o wysokości przyszłorocznych wydatków i inwestycjach. Dochody wyniosą blisko 65 milionów złotych, natomiast wydatki nieco ponad 64 miliony.
Zanim jednak radni zdecydowali o budżecie nie brakło dyskusji co do inwestycji ujętych w budżecie i tego co w nim zabrakło. Między innymi radny Błażej Borowiec pytał dlaczego w budżecie zabrakło zadania dotyczącego uzbrajania terenów inwestycyjnych. A takie są zaplanowane w Nowosielcu i Zarzeczu. Zawinioskował również o to, by sięgnąć po środki na ten cel z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w którym można zdobyć dofinansowanie w wysokości 85% kosztów. Burmistrz przekonywał, że można
sięgnąć również po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wykonać kanalizację. Jednak radny przypomniał, że w ramach projektu uzbrajania terenów powstaje nie tylko
kanalizacja